Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

“Vi behöver en spelpolitik som utgår från ansvarstagande och tydliga spelregler”

Nuvarande lagstiftning för spelmarknaden har stora brister, skriver Kim Grahn, ordförande Spelberoendes riksförbund, och Petra Forsström, kanslichef Spelbranschens Etiska Råd (SPER),  hos Dagens Samhälle.

De fortsätter:

“Det nuvarande systemet missgynnar de som har störst ambitioner i frågan om spelansvar och ansvarsfull marknadsföring i och med att det i praktiken inte finns några sanktioner mot de aktörer som inte tar ansvar i samma utsträckning.”

Som förslag ser de tre punkter som måste upp för allvarlig diskussion:

  1. Formulera en svensk spelpolitik som utgår från spelansvar och konsumentskydd.
  2. Klargör ansvaret för och utveckla stödet till spelberoende!
  3. Utveckla metoder för att hindra främjande och marknadsföring av otillåtna spel.

“Nu har Sverige en chans att diskutera framtidens spelmarknad. Det blir inte en enkel resa. Men nödvändig. Det arbetet bör ta sin utgångspunkt i en politisk avsiktsförklaring. Vi behöver en spelpolitik som utgår från ansvarstagande och tydliga spelregler.”

Hela debattartikeln finns här.

Gå till Start