Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lika villkor är travsportens julklapp till spelpolitiken

“De utländska spelbolagen stövlade in på spelmarknaden i slutet av 1990-talet”, så börjar Svensk Travsport sin julkrönika.

Man fortsätter:

“Sedan dess har det svenska spelmonopolet stötts och nötts ned till smågrus. En fungerande spelmarknad är helt nödvändig för en fortsatt positiv framtid för travet, men den svenska spelpolitiken har förlamad tagit till harvärjan under hela 2000-talet. Att civilminister Ardalan Shekarabi i det politiska spelet meddelat att det inte blir något av med utredningen att införa ett licenssystem innebär att travet ytterligare ökar ansträngningarna att få till lika villkor på spelmarknaden.

Oreglerade utländska spelbolag har härjat fritt i över 15 år och det har slagit hårt mot hästarna och 30 000 jobb i hästnäringen. Svensk Travsport tillsammans med Svensk Galopp och ATG är de enda aktörerna som presenterat ett förslag om hur vägen från dagens kaotiska situation till en långsiktigt hållbar lösning ser ut. Ansvar och konkurrens på lika villkor, är vår julklapp till politikerna.

En lång historia av spelutredningar

När regeringen nu återigen kastar ut hästsporten i ett tillstånd av ovisshet finns det all anledning att påminna om den föga smickrande historiken på spelområdet. Nu skrivs ytterligare ett mörkt kapitel. Här är de viktigaste bakslagen:

1997: Regeringen startar Lotterilagsutredningen, en översyn av lotterilagen och internetspelet. Ett stort antal förslag om ändringar torgfördes men fick vackert ligga kvar på skrivbordet. En anpassning av lagstiftningen för spel och lotterier via Internet kom 2001.

2004: Regeringen tillsätter utredningen Spel i en föränderlig värld. Dagens spelreglering strider troligen mot EG-rätten, sa analysen, och bland annat föreslogs ett licenssystem för utländska spelbolag. Utredningen förpassades till glömskans arkiv utan vidare åtgärder.

2006: Regeringen tillsätter en utredning om trav- och galoppsporten och ATG. Syftet var att snabbutreda ATG-modellen och totoskatten. Efter regeringsskiftet 2006 kastades det hela i papperskorgen.

2007: Den nya alliansregeringen drog igång utredningen En framtida spelreglering och ville delvis öppna den svenska spelmarknaden med licenser för vissa spelformer. ATG skulle fortfarande ha ensamrätt på spel på hästar. Utredningen fick snart smyga ut bakvägen och resulterade inte i någonting.

2012-2013: Regeringen beslutar att inte göra något åt en alltmer havererad spelmarknad trots sina tidigare löften att genomföra en omreglering under mandatperioden. Tre mindre rapporter om spelfrågan beställs. Två är klara.

2014: Regeringsskifte. Den 16 oktober beslutar EU-kommissionen att stämma Sverige för spelpolitiken. Regeringen går timmarna efter ut med beskedet att skyndsamt införa ett licenssystem. En ny utredning ska startas. Den 18 december meddelade civilministern att utredningen inte bli av på grund av de sparkrav som Alliansens budget medför.

Hårt arbete på väg mot lika villkor på spelmarknaden

Svensk Travsport kommer under 2015 jobba stenhårt för den spelreglering som vi anser bäst. I grunden finns en bred parlamentarisk majoritet för en omreglering. Trots allt handlar det inte OM utan HUR den svenska spelmarknaden ska omregleras.

Vi säger adjö till det havererade spelmonopolets uppdelning i tre segment (Svenska Spel, ATG och folkrörelserna) och bjuder in till en verklighetsbaserad modell som anpassats till den globala verksamhet som idag kännetecknar spelmarknaden. En omreglering som skiljer mellan till exempel ATG:s och de utländska aktörernas villkor vore en katastrofal strutspolitik.

Det här är lika villkor

Omregleringen måste därför ske med lika ansvar, lika möjligheter och lika skatt. Det innebär en spelmarknad där:

  • Alla spelbolag kan söka licens på lika villkor för spel i Sverige
  • Alla betalar samma i skatt
  • Alla har rätt att arrangera spel på hästar
  • ATG får erbjuda andra spel än spel på hästar på samma villkor som andra
  • Alla spelbolag som arrangerar hästspel betalar tillbaka en internationellt anpassad nivå till hästsporten. (ATG hela sitt överskott)
  • ATG får ta emot spel direkt från utländska kunder. Gör oreglerade bolag redan idag
  • ATG har rätt att söka licens i andra länder.

Statens kvarnar mal förtvivlat långsamt och det som i politikernas värld definieras ”påskynda” betyder på ren svenska att en omreglering kan bli verklighet först 2018 eller ännu längre bort.
Självklart vill ingen se ett bristfälligt hastverk skyndas fram, men för travsporten är det bråttom, bråttom och fram till tiden då en ny spelreglering blir verklighet måste övergångslösningar tas fram som ger oss bättre möjligheter att möta dagens sneda och orättvisa konkurrens.

Med spelutredningen tillfälligt lagd för fäfot stärks skattesänkningsargumentet i kommande avtalsförhandlingar med staten. Vi förstår alla som undrar varför ATG som delvis eller helt finaniserar hästnäringen har 70 gånger högre skatt än spelkonkurrenterna på Malta. Skulle det accepteras i något annat sammanhang i vårt land?”

Ovan text är en krönika från Mats Fransson på Svensk Travsport.

Gå till Start