Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionens Håkan Hallstedt i internationell styrelse

På IAGRs årsmöte i Philadelphia den 27-29 oktober utökades styrelsen med bland andra Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt.

– Jag är naturligtvis hedrad att bli invald i IAGRs styrelse och kommer som delansvarig för konferensprogrammen att i närtid främst fokusera på att organisationens konferenser blir intressanta. I övrigt finns det mängder av utmaningar när det gäller spelmarknad och reglering. Internationellt erfarenhetsutbyte och samarbete blir viktigare och viktigare. Organisationer som IAGR och GREF  har där en klar roll att fylla, säger Håkan Hallstedt.

Nästa årsmöte hålls i Lima, Peru den 11-15 oktober 2015.

IAGR står för International Association of Gaming Regulators. Inom IAGR har man olika forum där tillsynsmyndigheter från hela världen kan träffas, utbyta åsikter och information samt diskutera policyfrågor sinsemellan med representanter för det internationella spelindustrin.

Läs mer om IAGR, klicka här!

Gå till Start