Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Den svenska spelmarknaden fortsätter tappa

Under de första nio månaderna i år beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning på cirka 28,5 miljarder kronor. Det är en bruttominskning med över 1 miljard kronor, i löpande priser, jämfört med samma period förra året. Räknat på procent blir det en omsättningsminskning med drygt 4 procent.  Omsättningen efter utbetalda vinster blev 11,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med samma period förra året.

– Resultatet för det tredje kvartalet följer i stort sett samma mönster som de två första kvartalen i år. Hittills i år har omsättningen på den reglerade spelmarknaden minskat med över en miljard kronor, säger Joakim Rönngren, kommunikationschef på Lotteriinspektionen. Samtidigt kan vi notera att vissa utlandsbaserade spelaktörer redovisat en rejäl vinstökning för samma period.

Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 15,4 miljarder kronor under årets tre första kvartal. Det är en minskning med drygt 7 procent jämfört med samma period 2013. Spel på Vegas och nätpoker minskade mest, -28,5 respektive -11,1 procent. Den enda spelformen som ökade var sportspel. Den procentuella ökningen var drygt 15 procent.

ATG redovisar en omsättning på drygt 9 miljarder kronor, vilket är en marginell ökning. Ombudsspelet minskade med drygt 4 procent och banspelet minskade med nästan 12 procent. Spel via internet ökade dock med nästan 8 procent.

Folkspel omsatte nästan 460 miljoner vilket är en minskning med 22 procent.

Postkodlotteriet omsatte drygt 2,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med knappt en procent. Detta trots att spel via nätet minskade med drygt 16 procent.

IOGT-NTO omsatte 384 miljoner kronor. Det är en minskning med nästan 13 procent. Produkten Miljonlotteriet minskade med 13 procent.

Kombispel omsatte cirka 363 miljoner kronor vilket innebär att de ligger kvar på samma nivå som förra året. Omsättningen för Kombilotteriet och PRO:s Trippelskrap minskade. Ökade gjorde övriga lotterier och spel via internet.

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation och Prostatacancerförbundetsgemensamma lotteri Datumlotteriet omsatte nästan 50 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 5 procent.

Ideella Spel omsatte drygt 45 miljoner, vilket är en minskning med 3,5 procent.

Omsättningsstatistiken baseras på statistik inlämnad av respektive redovisad aktör, och all omsättningsstatistik är före utbetalda vinster. Uppgifter saknas för övriga rikslotterier, bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier. Uppgifter saknas även för oreglerade aktörer.

Läs mer i tabell med samtliga uppgifter, klicka här!

Pressmeddelande här hos Lotteriinspektionen.

Fem populäraste produkterna, brutto Q3 Fem populäraste produkterna, netto Q3

Gå till Start