Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Sveriges spellagstiftning inför EU-domstol

Europeiska kommissionen har i dag fattat två beslut om att dra Sverige inför EU-domstolen vad gäller den svenska lagstiftningen för speltjänster.

I november 2013 uppmanade kommissionen Sverige att vidta åtgärder för att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU:s lagstiftning om vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster (IP 13/1101).

Kommissionen anser inte att de svenska reaktionerna på denna uppmaning är tillfredsställande.

Läs mer i pressmeddelandet från EU-kommissionen.

Svenska regeringens svar angående stämningsansökan.

Gå till Start