Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Storbritannien inför krav på licens för alla spelbolag

Från den 1 november ska alla spelbolag som vänder sig till spelare i Storbritannien med spel på internet och appar ha brittiska licenser. Därmed tas ytterligare ett steg för att möta en utveckling där en allt större del av spelandet sker online och på spelsidor som ligger hos operatörer utanför det egna landet. 

Med The Gambling Act 2005 måste alla spelbolag med brittisk licens följa den engelska spelmyndighetens (The Gambling Commission) licensvillkor och uppförandekod. Sedan 2007 har man i Storbritannien ett licenssystem som är öppet för alla operatörer på lika villkor. Dessutom har operatörer med licenser i ett antal andra godkända länder haft möjlighet att erbjuda internetspel för spelare i Storbritannien. Den rätten tas nu bort och spelbolagen får ansöka om licenser i Storbritannien.

–  Med den nya regleringen följer man en europisk trend, och inför lokala licenser för onlinespel. På så vis tar man ett mer aktivt ansvar för att bidra till att motverka problemspelande, brottslighet och bedrägerier, samtidigt som man ger spelbolagen möjlighet att konkurrera på lika villkor med de tidigare monopolen, konstaterar Magnus Silfverberg som är vd för Betsson AB och ordförande i branschorganisationen BOS.

Idag sker närmare 90 procent av onlinespelandet i Storbritannien hos spelbolag som har licenser i andra länder. Genom att skapa ett enhetligt nationellt regelverk för alla spelbolag vill man stärka konsumenternas skydd och rättigheter på spelmarknaden. Tanken är också att det ska bli lättare för bolagen att rapportera misstänkta ekonomiska oegentligheter, som pengatvätt och uppgörelser om matcher, till den engelska spelmyndigheten. Dessutom blir det enklare för både annonsörer och säljare av annonsplatser att avgöra om en operatör är tillåten att göra reklam i Storbritannien.

I Storbritannien har man även sett det som ett problem att mindre än 15 procent av de spelbolag som erbjuder spel online betalar skatt i Storbritannien. I Storbritannien har man en skatt på 15 procent på spelbolagen nettoomsättningen, det vill säga efter utbetalning av spelvinster.

–  En låg skatt baserat på nettoomsättningen är nödvändig för att de licensierade bolagen ska kunna konkurrera med utlandslicensierade bolag som annars kan erbjuda mycket bättre villkor för spelarna, säger Magnus Silfverberg.

I Danmark ligger spelskatten på 20 procent av nettoomsättningen. Allt fler bolag väljer nu att av konkurrensskäl stå utanför det danska licenssystemet. BOS har tidigare låtit revisionsbolaget PWC genomföra en utvärdering av skattescenarier för att fastställa den bästa modellen vid en omreglering av onlinespel i Sverige. De jämförde tre nivåer för skatt på nettoomsättningen, 20 respektive 15 och 10 procent. Deras slutsats var att en skattesats på 10 procent på sikt skulle leda till både högst kanalisering, det vill säga andel av spelandet och högst skatteintäkter. Utfallet var något sämre med 15 procents skatt och betydligt sämre med en skattesats om 20 procent.

–  Vi börjar nu se alltmer av samstämmighet kring vilka licensvillkor, skattesystem och nivåer som är långsiktigt socialt och ekonomiskt hållbara, men framförallt kring vilka som inte är det. Och det engelska systemet tycks vara ett steg i rätt riktning, säger Magnus Silfverberg.

I Sverige har riksdagen beslutat om de spelpolitiska målen för att skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Pressmeddelande här.

Gå till Start