Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG:s svar på Lotteriinspektionens föreläggande

ATG har i dag svarat Lotteriinspektionen på det föreläggande bolaget fick med anledning av en incident fredagen den 5 september 2014 på Östersundstravet.

– ATG delar Lotteriinspektionens syn på händelsen. Vi har nu svarat Lotteriinspektionen med förslag på åtgärder för att reducera risken att detta händer igen, säger Hasse Skarplöth, vd ATG.

Det var inför lopp 8 på Östersundstravet fredagen den 5 september som insatser på totalt 19,2 miljoner från det amerikanska spelbolaget Churchill Downs registrerades på tre hästar på spelformen Plats.

ATGs egna utredning visade att det var ett manuellt inmatningsfel vid en valutakonvertering hos United Tote, teknik- och totoleverantör till Churchill Downs, som orsakade incidenten.

Utredningen visade också att inga oegentligheter förekommit, men pekade däremot på vissa felaktigheter i ATGs hantering av spelet. Incidenten föranledde kontrollmyndigheten Lotteriinspektionen att i ett föreläggande den 12 september ställa flera krav på ATG.

I dag har ATG svarat Lotteriinspektionen:

ATG vill införa maxgränser för insats per vad i samtliga spelformer under kvartal 1, 2015.

ATG vill implementera ytterligare ett automatiskt larm i spelsystemet. Larmet ska lämnas när omsättningen i en pool överstiger ett fastställt gränsvärde i spelpoolen. Larmfunktionen beräknas vara klar under det sista kvartalet av 2014. Den här funktionen finns redan idag i form av en manuell kontroll av spelpoolerna, och infördes efter Östersunds-incidenten.

– Ambitionen är att ingen spelare ska drabbas av maxgränserna. Däremot ska spel, som i Östersunds-incidenten, inte kunna inträffa. Av säkerhetsskäl vill jag inte gå in på de exakta gränserna, säger Hasse Skarplöth.

ATG kommer att implementera en automatisk kontroll av avvikande spelmönster (kvartal 2, 2015).

ATG kommer dessutom att anställa en Compliance Officer, en tjänst som inte finns idag, med uppdrag att internt säkerställa att ATG följer de villkor och krav som finns på bolaget.

– När det gäller Lotteriinspektionens krav i föreläggandet att ATG ska kontrollera vad innan de tillförs spelpotten vill vi börja med att genomföra en studie för att se vilka möjligheter som finns att implementera detta i ATGs spelsystem. Studien genomförs omgående och beräknas vara klar under sista kvartalet 2014, säger Hasse Skarplöth.

Gå till Start