Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen granskar ATG:s utlandsavtal

Efter incidenten den 5 september på Östersundstravet, då 19 miljoner kronor felaktigt inrapporterades som tillskott till lagda spel, fördjupar nu Lotteriinspektionen den pågående granskningen. Myndigheten bistås av internationell expertis. 

ATG mottog fredagen den 12 september ett föreläggande från Lotterinspektionen. Spelbolaget åläggs där att åtgärda fem punkter för att uppnå högre grad av spelsäkerhet för spelkonsumenterna. Åtgärderna ska vara dokumenterade senaste den 26 september 2014 eller utvecklas i en åtgärdsplan och gäller samtliga speltjänster och distributionssätt.

– ”Det är av central betydelse att spelmarknadens aktörer genomför ett för spelkonsumenten tryggt och säkert spel. Incidenter över tid pekar på brister i såväl teknisk infrastruktur som spelbolagets metodik vid utlandsspel och åtgärder måste skyndsamt komma på plats som säkrar ATG:s spelerbjudande” säger Erik Sjöholm, biträdande operativ chef och koordinator för Lotteriinspektionens granskning.

Lotteriinspektionen har kontrakterat Paul Scotney, förre direktören för integritet och säkerhet vid British Horseracing Authority och idag verksam inom Sports Integrity Service Ltd, att bistå vid granskningen. Genomgående tema är analys av risker och system vid internationella transaktioner inom travet.

Gå till Start