Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Rekordgröna siffror när Unibet redovisade Q2 för 2014

När Unibet under onsdagen presenterade sitt resultat för årets andra kvartal – samt också siffrorna för det första halvåret 2014 – var det med många gröna siffror. Spelbolaget satsade mer än någonsin på marknadsföring under perioden och räknar med att de investeringarna kommer ge fortsatta avkastningar 6-12 månader framöver.

– Vi kostnadsför det i det här kvartalet, men uppsidan från en sådan bra aktivitet vi fick under VM är att det bygger basen för kommande kvartal, säger Henrik Tjärnström till Redeye via Direkt.

Han fortsätter:

– 610 000 aktiva kunder är väldigt starkt och lovar gott inför hösten. De flesta av de som var aktiva under fotbolls-VM spelade också på finalen och har därmed varit aktiva in i det tredje kvartalet. Sedan jobbar vi hårt för att hålla dem aktiva som det är fördelaktigt att behålla.

Antalet aktiva kunder under kvartalet ökade med 37 procent och uppgick till 610 319.

Henrik Tjärnström, VD på Unibet:

”Fortsatt ökade marknadsandelar resulterade i 51 procent organisk tillväxt i underliggande rörelseresultat”

“Kvartalet har präglats av VM 2014, som medförde nya rekord i kundaktivitet och en fortsatt stark organisk tillväxt. Spelöverskottet ökade med 33 procent i lokal valuta, vilket innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Av spelöverskottet kom 29 procent från lokalt reglerade marknader.”

“Vårt fortsatta fokus på effektivitet innebar att, trots kraftigt ökade marknadsinvesteringar, underliggande EBITDA för andra kvartalet ökade med 38 procent och vinsten per aktie ökade med 47 procent.”

“Den mobila kanalen stod för 32 procent av totala spelöverskottet och 47 procent av spelöverskottet i sportboken. Stark tillväxt i mobilkasinot bidrog till nytt rekord i kasinointäkter och till att stärka Unibets nuvarande ledande position på de västeuropeiska marknaderna med 58 procent organisk tillväxt.”

”För perioden fram till 3 augusti 2014 ökade det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för tredje kvartalet med 7 procent jämfört med andra kvartalet 2014”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

Siffror:

  • Spelöverskottet för andra kvartalet 2014 ökade med 24 procent till 77,1 (62,0) miljoner GBP och för första halvåret 2014 till 153,6 (129,6) miljoner GBP.
  • Framgångsrik avknoppning av Kambi slutfördes under andra kvartalet, vilket gav upphov till en icke kassapåverkande nettovinst av engångskaraktär på 35,3 miljoner GBP och realisering av extra aktieägarvärde. Detta ger även Unibet möjlighet att säkerställa strategisk inriktning mot att ge den bästa spelupplevelsen på marknaden.
  • Exklusive jämförelsestörande poster ökade underliggande EBITDA för andra kvartalet 2014 med 38 procent till 16,7 (12,1) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2014 uppgick till 49,0 (7,2) miljoner GBP. Resultatet före skatt för första halvåret 2014 uppgick till 65,5 (18,6) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2014 uppgick till 48,1 (6,7) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för första halvåret 2014 uppgick till 63,4 (17,2) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för andra kvartalet 2014 uppgick till 1,707 (0,238) GBP och för första halvåret 2014 till 2,255 (0,616) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalet ökade med 37 procent och uppgick till 610 319 (446 649)

Pressmeddelande här.

Gå till Start
Tjäna extrapengar online