Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel backade drygt 6 % första halvåret

Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt för andra kvartalet 2014 blev 1 105 miljoner kronor, en minskning med 76 miljoner kronor (6,4%) jämfört med samma period 2013. 
– Vi har infört en rad spelansvarsåtgärder som syftar till att stärka konsumentskyddet, det får negativ men i förväntad effekt på resultatet, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

Ett nytt spelansvarsprogram, med bland annat obligatorisk registrering av spel har införts under kvartalet i syfte att stärka konsumentskyddet och minska möjligheter till bedrägerier i form av matchfixing och penningtvätt. Kunderna får genom registrering en bättre möjlighet att löpande följa upp sitt spelande och en automatisk vinstbevakning.

Svenska Spel ansöker om att få bedriva nätkasino. Syftet är att erbjuda kunderna ett sundare, tryggare och säkrare alternativ än de som redan finns på marknaden.

En ny mobiltjänst lanserades i samband med fotbolls-VM, vilket bland annat ger kunden en bättre sportspelsservice.

Nöjd-kund-index uppgick till 71 (65).

Delårsrapport januari–juni 2014 hittar du här.

Andra kvartalet april – juni 2014 i korthet
• Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 163 miljoner kronor (2 301), en minskning med 6,0%.
• Rörelsekostnaderna för koncernen uppgick till 745 (744), vilket är i nivå med föregående år.
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 085 miljoner kronor (1 156), en minskning med 6,1%.
• Koncernens resultat för andra kvartalet uppgick till 1 105 miljoner kronor (1 181), en minskning med 6,4%.
• Rörelsemarginalen uppgick till 20,8% (21,1%).

Delårsperioden januari – juni 2014 i korthet
• Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 4 457 miljoner kronor (4 781), en minskning med 6,8%.
• Rörelsekostnaderna för koncernen uppgick till 1 481 (1 446), en minskning med 2,3%.
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 324 miljoner kronor (2 481), en minskning med 6,1%.
• Koncernens resultat för halvåret uppgick till 2 363 miljoner kronor (2 522), en minskning med 6,3%.
• Rörelsemarginalen uppgick till 21,6% (22,0%).

Pressmeddelande här.

Gå till Start