Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ny expertgrupp granskar spelreklam

En expertgrupp har bildats för att granska den reglerade spelbranschens marknadsföring i Sverige.  De har som uppgift att granska reklam eller andra marknadsföringsaktiviteter som anses strida mot branschens etiska riktlinjer.

Marknadsföringen bedöms av tre erfarna och oberoende experter. De ska bland annat granska så att reklam inte är att betrakta som vilseledande och att den inte riktar sig till unga.

Det är Spelbranschens Etiska Råd (SPER) som står bakom initiativet.

 – Våra medlemmar tar redan i dag ett stort speletiskt ansvar. Våra riktlinjer är striktare än lagen kräver. Genom den granskande expertgruppen vill vi ytterligare stärka upp ansvarstagandet inom marknadsföringsområdet. Det säger Petra Forsström, kanslichef på SPER.

– Spelaktörerna med tillstånd på den svenska marknaden utsätts för hård konkurrens från de privata aktörerna som saknar tillstånd. Då är det lätt hänt att marknadsföringen tänjer på gränserna för vad som är etiskt försvarbart. Vi måste hela tiden visa att våra medlemmar tar ett stort ansvar och leder utvecklingen i speletiska frågor. Ett sätt är att våga granska sig själva och inte vara rädda att ta till sig av kritik, avslutar Petra Forsström.

Pressmeddelande här.

Gå till Start