Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

BOS presenterar kartläggning av onlinespelbolag

Den pågående utvecklingen av den svenska spelmarknaden förändrar förutsättningarna för såväl spelarna, som får ett större och mer varierat utbud, som de traditionella spelaktörerna, vilka tvingas verka i en ökande konkurrens, framför allt på marknaden för onlinespel.

Som i många andra förändringsprocesser, där positioner förskjuts och nya variabler utmanar välkända förhållanden, uppstår åsikter utifrån en mängd skilda utgångspunkter och blandas med mer eller mindre väldokumenterade fakta och opinionsbildande utspel från olika intressenter. I fallet med spelmarknaden, och det ökande inslaget av spel över internet, har resultatet blivit att ett antal påståenden fått fäste i debatten och fortsätter spridas, trots att de inte är belagda med fakta.

Vi har tagit fasta på några av de mest förekommande påståendena som hörts så många gånger, i media såväl som i den politiska debatten, att vi väljer att kalla dem för myter. Dem har vi belyst med väldokumenterade fakta utifrån forskningsresultat, offentlig statistik, lagstiftning och branschöverenskommelser. Vår förhoppning är att vi på detta sätt kan bidra till att den fortsatta debatten, inte minst om kommande politiska vägval, utgår mer ifrån faktiska förhållanden än – myter.

Läs rapporten här.

Pressmeddelande här.

BOS presenterar kartläggning av onlinespelbolag

Gå till Start