Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ny rapport: Lotteriinspektionen har tittat på spelregleringen i fem olika länder

Lotteriinspektionen har redovisat regeringsuppdraget där man tittat på spelregleringen i fem olika länder.

Lotteriinspektionens rapport ”Omvärld” är en redovisning av det  regeringsuppdrag som myndigheten erhöll i 2014 års regleringsbrev. Rapporten ska tillsammans med andra analyser ligga till grund för regeringens överväganden när det gäller den framtida svenska spelpolitiken.

Rapporten hittar du här (pdf)

Uppdraget löd (utdrag från rapporten):

”Lotteriinspektionen ska genomföra en fördjupad studie om
spelregleringen i olika länder och dess effekter.

De länder som främst ska belysas är länder som omreglerat sin marknad,
särskilt i Danmark, Finland, Storbritannien, Italien och Frankrike.
Regeringen önskar en helhetsbild vad gäller ländernas spelmarknad såväl
före som efter omregleringen. Det ska framgå vilka effekter som uppstått
som följd av omregleringen med fokus på utvecklingen avseende illegala
aktörer, förändringen av marknadsandelar för samtliga spelformer,
utvecklingen av landets marknadsföring på spelområdet, utvecklingen av
farliga spel samt omregleringens påverkan på landets skatteintäkter.

Omvärldsbevakningen ska besvara frågor om nya aktörers möjlighet att få
licens efter en omreglering, omfattningen av illegal verksamhet på en
omreglerad spelmarknad samt beskriva ifall effektiva förbud och
sanktioner vid regelbrott finns. Myndigheten ska även beskriva människors
spelberoende i respektive land före respektive efter omregleringen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet)
senast den 31 maj 2014.”

—-

Sommarerbjudande med Dagens Industri, läs mer hos Tidningskungen.

Gå till Start