Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Behöver man tillstånd för att arrangera ett “VM-tips” – Lotteriinspektionen informerar

Nu i mästerskapstider är det många som startar egna “VM-tips” där man ska tippa lagens väg i fotbolls-VM. Men får man verkligen det? Lotteriinspektionen informerar om nedan på sin hemsidan.

Texten uppdaterad 12/6.

Förutsatt att ditt tips inte riktar sig till allmänheten går det bra att, utan tillstånd anordna ett lotteri, till exempel i form av en tipsrad. Gruppen du riktar dig till måste dock vara liten och bestämd på förhand och du får inte bjuda in utomstående att delta. Det innebär att ni på en arbetsplats eller i en förening kan anordna ett VM-tips utan tillstånd. Det finns heller ingen begränsning i vad ni lottar ut.

Gruppens huvudsakliga syfte får inte vara att delta i det tänkta lotteriet. Man kan alltså inte skapa en grupp enbart i syfte att anordna lotteriet/VM-tipset.

Erbjuder ni ert lotteri/tips till en större grupp anses det anordnat för allmänheten och då krävs det tillstånd. Det är bara ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet som kan söka sådant tillstånd vilket görs hos din kommun. Ett sådant tillstånd är även förenat med olika villkor.

* Enligt 3 § andra stycket punkten 1 lotterilagen (1994:1000) är lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden att klassa som ett lotteri.

* Med “liten” menas enligt rättspraxis en grupp om cirka 150 personer eller färre.

Hela texten även här.

Gå till Start