Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Trender och konsekvenser av ny teknologi på spelmarknaden

Lotteriinspektionen lästipsar om två blogginlägg från Dr Mark Griffith, psykolog och chef för International Gaming Research Unit. Dr Griffith har skrivit om trender och konsekvenser av ny teknologi (på spel och spelmarknaden).

Lotteriinspektionen skriver:

Mark som också medverkat i Lotteriinspektionens spelmarknadsrapport 2013 pekar på omfattande beteendeförändringar inom området kvinnligt manligt spel som med stor sannolikhet har betydelse även för det svenska samhället. Griffith lyfter också bland annat teknologins bidrag inom spelprevention och vård av problemspelare:

Gå till Start