Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

LI klargör: Spelkortskravet kommer från Svenska Spel

Beslutet att kräva spelkort är en reglering som Svenska Spel själv har bestämt. Lotteriinspektionen har inget med det beslutet att göra, även om vi ser positivt på detta initiativ, klargör myndigheten i en nyhetstext här på deras hemsida.

Lotteriinspektionen utvecklar:

Svenska Spel får sitt tillstånd av regeringen och får bara erbjuda spel inom Sveriges gränser. Lotteriinspektionen har därför utfärdat ett villkor som säger att Svenska Spel måste försäkra sig om att spelaren är över 18 år när han eller hon spelar via internet på svenskaspel.se och att spelet bedrivs i Sverige. Detta har Svenska Spel löst genom att skapa ett spelkort med möjlighet till identifiering.

Dessutom håller man inom EU på att ta fram ett 4:e penningtvättsdirektiv som när det är beslutat kommer kräva att allt spel hos spelaktörerna ska vara registrerat. Detta direktiv träder sannolikt i kraft inom två år.

Spelkortet Svenska Spel

Punkt 1.1 i Svenska Spels villkor:

– Innan deltagande i lotteriet medges ska AB Svenska Spel kontrollera att förutsättningarna i 11 § lotteriförordningen (1994:1451) är uppfyllda och att geografiska begränsningar i tillståndet iakttas. Att den som vill delta har fyllt 18 år och vilken adress denne har, ska därvid kontrolleras med tillförlitlig tredje man. Inom en vecka ska en bekräftelse ha skickats till den adressen har utvisat. Kontroll med tredje man kan ersättas av att den som vill delta befinner sig på samma plats som AB Svenska Spel eller dennes ombud och dessa förvissar sig om deltagarens identitet.

Ovan info från Lotteriinspektionen.

Gå till Start