Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionens generaldirektör lämnade ordförandeklubban vidare

Efter två år som ordförande för GREF (Gaming Regulators European Forum) lämnade Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt planenligt ordförandeklubban vidare till Jason Lane från Jersey Gambling Commission.

Håkan Hallstedt var utsedd som ordförande på en tvåårsperiod och överlämnandet skedde på GREF-träffen i Dublin 28-30 maj där uppemot 70 representanter från europeiska länder deltog.

blogg skriver Håkan Hallstedt:

“Konferensens huvudsakliga teman var penningtvätt, match fixning och system för (själv) avstängning. Även GREF:s tre arbetsgrupper (Egaming and technical issues, Responsible gambling och Infostat [information och statistik]) arrangerande workshops.”

Pressmeddelande här och här samt Håkan Hallstedts blogg här.

Gå till Start