Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svensk Travsport beredda att ge upp ATG:s ensamrätt på spel på hästar

“Nu måste vi släppa spelet fritt i Sverige”, det skriver Hans Ljungkvist, ordförande, Svensk Travsport, och Hans Hansson, ordförande, Svensk Galopp, i en debattartikel hos Dagens Industri.

De bägge ordförandena skriver bland annat att Svensk travsport är beredd att ge upp ATG:s ensamrätt på spel på hästar. Ett licenssystem efterlyses så fort som möjligt eftersom situationen idag anses vara ohållbar.

Man anser även att ATG ska erbjudas möjlighet att erbjuda spel på andra spelprodukter än idag – vilket kan tolkas som bland annat andra sporter och olika typer av lotterier.

– Svensk Travsport vill att ett licenssystem på lika villkor införs i Sverige. Vi är beredda att ge upp ATG:s formella ensamrätt på spel på hästar, i utbyte mot att ATG får konkurrera med andra spelprodukter. En sådan utveckling är nödvändig för att säkra trav- och galoppsportens framtid, skriver man bland annat.

“Situationen är ohållbar”

Vidare fortsätter man:

– Situationen är ohållbar för trav- och galoppsporten och den svenska hästnäringen som direkt och indirekt finansieras av ATG. EU:s press på regeringen är avgörande för hur fort en förändring kommer till stånd, och pressen på Sverige måste öka.

– Vi förväntar oss att våra representanter kommer att driva frågan i parlamentet, och om nödvändigt ställa krav på Kommissionen att ta fram lagförslag som skapar tydlighet för hur medlemsstaterna ska hantera spelfrågor”

Hela debattartiklen finns att läsa här DI.

Gå till Start