Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Paf gjorde 31,4 miljoner € i vinst 2013

Det åländska spelbolaget Paf gör en vinst på 31,4 miljoner euro 2013, vilket motsvarar en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Av årets vinst föreslås att 21 miljoner euro utdelas till Pafs ägare Ålands landskapsregering för fördelning till allmännyttig verksamhet.

– Den goda trenden från 2012 har fortsatt under 2013 med ökad omsättning under flertalet av årets månader jämfört med motsvarande månad året innan. Ökningstakten var särskilt tydlig under årets två första kvartal medan utvecklingen de två sista kvartalen var svagare, säger Anders Ingves, VD på Paf.

Spelomsättningen i affärsområdet Paf.com ökade med 7 procent till 73,0 miljoner euro, medan spelomsättningen för land- och fartygsverksamheten minskade med 6 procent till 34,6 miljoner euro. Koncernens totala omsättning uppgick under 2013 till 108,2 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 3 procent.

Med en fortsatt minskad kostnadsnivå visar koncernen, trots en lägre tillväxttakt, ett förbättrat rörelseresultat på 30,9 miljoner euro för 2013. Det motsvarar en ökning på 25 procent jämfört med 2012. Rörelsemarginalen för 2013 uppgick till 28,5 procent.

– Som helhet är vi nöjda med utfallet 2013. Vi ökar vinsten för tredje året i rad och går in i 2014 med målet att återskapa tillväxt på våra befintliga marknader samt öka tillväxttakten genom att expandera till någon ny marknad internationellt, säger Anders Ingves.

Pafs verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 finns tillgänligt i sin helhet via följande länk:https://www.paf.com/about/company-information?locale=sv_SE#

Urval av händelser 2013:

  • Paf överträffade under året målet att uppnå ett K/I-tal på 75 (förhållandet mellan intäkter och rörelsekostnader). Under de tre senaste åren har K/I-talet för koncernen sänkts från 80 till dagens 72.
  • Paf initierade under året ett forskningsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm med målet att förbättra möjligheterna att i ett tidigare skede upptäcka negativa spelbeteenden och spelberoende.
  • I januari gick världens största jackpot för spelautomater ut hos Paf på onlinespelautomaten Mega Fortune. Rekordet på 17,8 miljoner euro tilldelades ett certifikat från Guinness World Records. Rekordet står sig ännu.
  • I april lanserades Pafs första sajt anpassad för mobiltelefoner, tablets och andra apparater med pekskärm.
  • I oktober arrangerade Paf en spelansvarskonferens på Åland, Paf Responsible Gaming Summit. Syftet var att utbyta kunskap så att spelbranschen som helhet blir mer ansvarsfull.

Pressmeddelande här.

Gå till Start