Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelansvarsåtgärder minskar resultatet för Svenska Spel

Svenska Spel-koncernens rörelseresultat för första kvartalet 2014 blev 1 243 MSEK, en minskning med 6,2 % eller 83 MSEK jämfört med samma period 2013.
– Minskningen beror på ett flertal spelansvarsåtgärder till exempel, registrerat spel på Vegas, slopandet av rabatt- och bonuserbjudanden, ändrade säljtävlingar, samt en minskad försäljningsvolym på Lotto, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel.

Nettospelintäkterna minskade med 186 MSEK (-7,5%) jämfört med samma period föregående år, från 2 480 till 2 293 MSEK.

– De minskade intäkterna är väntade och ett resultat av att vi förstärkt vårt spelansvar. Utvecklingen kommer att fortsätta och synas ännu tydligare i juni då vi utökar kravet på obligatorisk registrering till våra spel i fysisk miljö. Samtidigt minskar vi våra kostnader med 36 MSEK (5%). Flera initiativ pågår parallellt för att ge våra kunder en ännu bättre spelupplevelse inom alla våra kundmöten och våra produktkategorier, tur-, sport- och kasinospel, säger Lennart Käll.

Svenska Spels imagemätning under det första kvartalet visar att bolaget har starkast imagevärde av alla spelbolag på marknaden. 61 procent av svenska folket är ganska eller mycket positivt inställda, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med första kvartalet 2013. 53 procent av Sveriges befolkning anser att Svenska Spel är ledande när det gäller att ta spelansvar på den svenska spelmarknaden.

Den första svenska professuren för forskning i spelberoende har inrättats vid Lunds universitet. Svenska Spel finansierar professuren med 2,5 miljoner kronor per år under fem år.

Ett 80-årigt samarbete med svensk fotboll har förlängts med ytterligare sex år. Avtalet är värt drygt 900 miljoner kronor. Svenska Spel fortsätter som huvudsponsor och möjliggör satsningar på bland annat talangutveckling och damfotboll.

Första kvartalet januari – mars 2014 i korthet:

– Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 293 (2 480) MSEK, en minskning med 7,5%

– Rörelseresultatet uppgick till 1 243 miljoner kronor (1 326), en minskning med 6,2 %.

– Resultatet uppgick till 1 258 miljoner kronor (1 341), en minskning med 6,2%.

– Rörelsemarginalen uppgick till 22,4 (22,8) %.

Kvartalsrapporten januari – mars 2014 hittar du här.

Pressmeddelande här.

Gå till Start