Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel bakom unik satsning på professur i spelberoende

En professur i spelberoende inrättas vid Lunds universitet, Medicinska fakulteten. Bakom satsningen står Svenska Spel.
– Det här är ett historiskt ögonblick. Nu inrättas den första spelprofessuren med inriktning på spelberoende i Sverige. Genom forskningen får vi mer kunskap om problemen med spel om pengar och hur vi bättre kan skydda konsumenterna, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel.

Professuren ska fokusera på forskning kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Universitetet räknar med att kunna tillsätta professuren efter sommaren.

Satsningen, som har ett starkt stöd hos Svenska Spels ägare, går helt i linje med företagets uppdrag att jobba förebyggande mot spelproblem och stärka konsumentskyddet.

9155933267_5c837c2321_z

I dag finns relativt lite forskning kring spelberoende. Att applicera forskning om till exempel alkohol och narkotika på spelberoende är svårt eftersom spelberoende inte är ett substansberoende.

– Därför behöver vi lära oss mer kring detta specifika område och det känns extra glädjande att Lunds universitet får detta unika uppdrag, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

– Detta ger oss nya möjligheter att tillsammans inom landstig, kommuner och akademi jobba förebyggande med detta växande problem, säger Hannie Lundgren, forskningschef för Region Skåne som tillsammans med Lunds universitet bidrar med finansiella medel.

Svenska Spel bidrar med 2,5 miljoner kronor per år under fem år och ska samarbeta med universitetet i frågor kring professuren.

Mer info här.

Gå till Start