Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen kräver spelsäkerhet

Det har framkommit uppgifter om att det varit möjligt att med hjälp av teknisk utrustning på mycket kort tid ringa in ett stort antal röster på bidrag i Melodifestivalen.

Lotteriinspektionen har i en anvisning till Svenska Spel meddelat att:

”AB Svenska Spel får fortsättningsvis erbjuda vadhållning på den svenska Melodifestivalen 2014 endast under förutsättning att AB Svenska Spel så långt möjligt säkerställer att ingen otillbörligen kan påverka resultatet eller utgången av Melodifestivalen för att skaffa sig själv eller någon annan en fördel.”

– Det vi nu ser är att likställa med matchfixning, ett samhällsproblem som diskuteras intensivt. En säker spelmarknad kräver tydliga spelregler för att spelkonsumenten ska kunna känna förtroende för utbudet på marknaden, säger Lotteriinspektionens kommunikationschef Joakim Rönngren.

Läs den utfärdade anvisningen, klicka här! PDF

Pressmeddelande här.

Gå till Start