Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Myndighetsgemensam tillsyn i Göteborg

Torsdagen den 27 februari genomfördes en samverkansinsats mot bland annat illegala spelautomater på Hisings backa i Göteborg. Medverkande myndigheter var Polismyndigheten, Skatteverket och Lotteriinspektionen.

Fem illegala spelautomater togs i beslag i en butik. Lokalinnehavaren och det bolag som tillhandahåller spelautomaterna har anmälts och är misstänkta för brott mot lotterilagen. Det fanns även brister i kassahantering och det uppkom misstankar om brott mot tobakslagen. Lotteriinspektionen biträdde polismyndigheten som sakkunniga på platsen.

Lotteriinspektionen och samverkan
Lotteriinspektionens uppgift är bland annat att arbeta för att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar. Vi är inte någon brottsutredande myndighet men underrättar de myndigheter som har till uppgift att lösa brott, det vill säga polis- och åklagarmyndighet. Lotteriinspektionen arbetar nära ett antal olika myndigheter för att minska utbudet av olagliga spel och lotterier och samverkan är ett av de viktigaste arbetsredskapen för att göra detta.

Pressmeddelande här.

Gå till Start