Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel visar bra resultat (jan-sept)

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för perioden januari-september 2013 uppgick till 3 799 miljoner kronor, en ökning med 155 miljoner kronor (4,3 %) jämfört med samma period 2012.

– Vi visar  ett stabilt resultat beroende på lägre kostnader för koncernen och en bra försäljningsutveckling på våra nummerspel. Vi växer i takt med övriga onlinemarknaden och tar marknadsandelar hos ombuden. Samtidigt minskar vår totala marknadsandel då vi fortsätter att tappa kunder och intäkter till nätkasino hos de utländska spelbolag utan tillstånd, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

  • Nettospelintäkterna för resultatområde Sportspel & Lotterier ökade under delårsperioden med 155 MSEK (3,3 %) jämfört med samma period ifjol.
  • Nedgången för nettospelintäkterna från värdeautomatspelet Vegas fortsätter, totalt är minskningen hittills i år 126 MSEK (8,2 %). Resultatområde Casino Cosmopol redovisar en minskning på 5 MSEK (0,6 %).
  • Lansering av spelansvarsverktyg för Vegas pågår, vilket innebär att kunderna sätter individuella gränser för sitt spelande.
  • Svenska Spel har fattat beslut om att ta bort bonusar och rabatter för spel.
  • Svenska Spel har beviljats tillstånd för att höja återbetalningen för Oddset. Den höjda återbetalningen börja gälla under oktober.
  • Sponsringssatsningen där kunderna påverkar fördelningen av 50 miljoner kronor till sina favoritföreningar avslutades för första året och utbetalning sker till föreningarna 25 oktober.

Läs mer här.

Delårsperioden januari – september 2013 i korthet:

– Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 7 132 (7 108) MSEK, en ökning med 0,3 %.

– Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 799 (3 644) MSEK, en ökning med 4,3 %.

– Periodens resultat för koncernen uppgick till 3 845 (3 679) MSEK, en ökning med 4,5 %.

– Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 (21,7) %.

Delårsrapporten januari – september 2013 hittar du här

Gå till Start