Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Paf blir certifierad som säker och rättvis speloperatör

Den åländska speloperatören Paf har certifierats av eCOGRA för sin onlinespel-tjänst. eCOGRA har utvärderat system och processer på Paf.com för att kunna avgöra om dessa håller de standarder eCOGRA kräver via sina Generally Accepted Practices, även kända som eGAP.

Utvärderingen visar att Paf uppfyller eGAP-kraven inom samtliga utvärderade områden. Därför har eCOGRA beviljat Paf sina kvalitetsutmärkelser Safe and Fair Seal och Certified Software Seal.
– Eftersom det är viktigt för oss att våra kunder får spela i en säker och vänlig miljö har ansvarsfullt spelande alltid hög prioritet på Paf. Vi är stolta över att få ta emot certifikat från eCOGRA, en välkänd och oberoende granskare för spelindsutrin, säger Anders Wiklund , Direktör på Paf.com

I enlighet med strikta standarder
Certifikaten delas endast ut till företag vars processer, kvalitet på webbplatsen samt mjukvara följer strikta internationella standarder för spelarsäkerhet, rättvist spelande samt ansvarsfullt agerande av operatören.

Certifikatet påvisar att slumpmässigheten i utbetalningar från spel kontrollerats och godkänts och kommer att monitoreras varje månad.
– Det betyder att våra spelare kan känna sig ännu säkrare när det gäller procenttalen för återbetalning till spelare eftersom en tredje utomstående  part kontrollerar våra processer och kvaliteten på vår webbplats och mjukvara, säger Wiklund.

eCOGRA Safe & Fair-ackrediteringen har tilldelats följande spelkategorier hos Paf.com: spelautomater, bingo, kasino, live kasino, poker och odds.

Unikt spelbolag
Förutom utvärdering av rättvisa och säkerhet i mjukvara, har även ledning, finansiella och operativa system granskats och utvärderats av eCOGRA under flera dagar på plats av ett team lett av Louise Chunnett , manager hos eCOGRA, auktoriserad revisor samt certifierad granskare av informationssystem med stor erfarenhet av att testa onlinespel-marknaderna.

Chunnett rapporterade:
– Paf är verkligen ett exceptionellt företag, särskilt när det gäller ansvarsfullt spelande. Företaget har verkligen ansträngt sig för att förhindra att minderåriga spelar, att människor med spelproblem spelar samt att eliminera kriminell aktivitet.

– Baserat på vår genomgång på plats av processer och leverantörer av mjukvara kan vi konstatera att vi är mycket nöjda med företagets policys för ansvarsfullt spelande och processer och kulturen i organisationen håller genomgående mycket hög standard.

– Det är faktiskt så att Paf sätter en helt unik bransch-standard med sitt engagemang gällande ansvarsfullt spelande genom att utveckla nya verktyg som aktivt bidrar till att höja kvaliteten inom det här området. “

Chunnetts rapport tar även upp att Paf håller en mycket hög standard när det gäller operativ effektivitet och operativt genomförande inom områdena skyddande av spelare, rättvist spelande samt ansvarsfullt agerande som operatör.

Pressmeddelande från Paf.

Gå till Start