Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

LI: Unibet bryter mot Lotterilagen

Lotteriinspektionen har i sin tillsynsverksamhet uppmärksammat att Stockholm Open AB valt det utländska spelbolaget Unibet som arenapartner i samband med tennisturneringen Stockholm Open, skriver LI på sin hemsida.

Man skriver även:

Exponering av Unibets varukännetecken i nu aktuellt sammanhang utgör brott mot lotterilagen (1994:1000).

Med förtydligande att man avskriver ärendet:

“Då Stockholm Open AB dröjt med sitt svar rörande Lotteriinspektionens övervägande om föreläggande kan Lotteriinspektionen konstatera att ett slutligt föreläggande inte hinner vinna laga kraft förrän efter det att Stockholm Open är avslutat. I lotterilagen ges ingen möjlighet för tillsynsmyndigheten att bestämma att förelägganden ska gälla omedelbart. Med hänsyn till nämnda brist i regleringen är det därför inte meningsfullt att meddela ett förbudsförläggande avseende Unibets marknadsföring i samband med Stockholm Open. Ärendet har därmed avskrivits.”

Läs mer hos Lotteriinspektionen.

Gå till Start