Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Två spelbolag stängs av

Vid fyra tillfällen sedan 12 oktober har kunder till spelbolagen European Wagering Services (EWS) och Las Vegas Dissemination Company (LVDC) i USA överträtt ATGs gällande maxgräns för antal inlämnade system.
– Båda bolagen stängs tillsvidare av från allt spel på ATGs produkter, säger Hasse Skarplöth, vd ATG.

Fredagen den 11 oktober införde ATG nya maxgränser för antal inlämnade system på spelformerna V75, V86, V65, V64, V5 och V4. I de fall där internationella kunder spelar på ATGs produkter ligger ansvaret hos respektive spelbolag att säkerställa att regelverket följs. Vid upptäckt av brott mot ATGs regler, gällande maxgränser och/eller robotspel, från internationell partner gäller följande:

* Vid första tillfället varnas partnern
* Vid upprepad förseelse hålls vinsten inne och partnern riskerar att stängas av från spel på ATGs produkter

– Våra internationella partners fick information förra måndagen och har accepterat gränserna. Både EWS och LVDC var tidigare varnade för så kallat robotspel och stängs därför nu tillsvidare av från allt spel på ATGs produkter, säger Hasse Skarplöth.

Det är vid fyra tillfällen de senaste dagarna (se faktaruta) som kunder till de båda bolagen har överträtt maxgränserna. I tre av fallen gäller det spelformen V4 och vid ett fall spelformen V5. För båda spelformerna gäller maxgränsen 500 inlämnade system.
– Vi har agerat enligt vårt regelverk. Nu kommer vi att utreda vilka konsekvenser detta får för vårt samarbete med LVDC och EWS, säger Hasse Skarplöth.

Av de fyra överträdelserna var det bara vid ett tillfälle som det fanns vinnande rader bland systemen. Vid V4-tävlingarna i Boden måndagen den 14 oktober fanns 232 rätta rader som totalt gav 14 922 kronor. – Enligt våra regler kommer inte vinsten från Bodens V4-tävling betalas ut till EWS utan kommer våra övriga kunder till godo och läggs som en extra pott på V4-tävlingar på Bergsåker måndagen den 21 oktober, säger Hasse Skarplöth.

Fakta, överträdelser maxgränser:

Lördag 12 oktober, V4-tävlingarna på Åby

Totalt lämnades det in tre spel från EWS om 5 465 system till en kostnad av 49 995 kronor. Spelen kom i tre omgångar, från klockan 12.33 till 12.44, varav de två senare spelen var på 4 954 system och 510 system. Det innebär att dessa spel bröt mot gränsen på 500 system för V4. Det fanns inga vinnande rader på systemen.

Måndagen 14 oktober, V4-tävlingarna i Boden

Totalt lämnades det in fem spel från EWS om 3 865,5 system till en kostnad om 42 015 kronor. Spelen kom i fyra omgångar, från klockan 11.54 till 12.20, varav de två senare spelen var på 3 052 system och 514 system. Det innebär att dessa spel bröt mot gränsen på 500 system för V4. Det fanns 232 vinnande rader på systemen och vinsten blev 14 922 kronor.

Måndagen 14 oktober, V5-tävlingarna i Boden

Totalt lämnades det in två spel från EWS om 1 348 system till en kostnad om 7 573 kronor. Spelen kom i två omgångar, klockan 13.42 och 13.51, och var på 922 system och 426 system. Det innebär att det första spelet bröt mot gränsen på 500 system för V5. Det fanns inga vinnande rader på systemen.

Tisdagen 15 oktober, V4-tävlingarna i Eskilstuna

Totalt lämnades det in två spel från LVDC om 616 system till en kostnad om 3 875 kronor. Spelen kom i två omgångar, klockan 12.13 och 12.19, varav det senare spelet var på 612 system. Det innebär att detta spel bröt mot gränsen på 500 system för V4. Det fanns inga vinnande rader på systemen.

Fakta, maxgränser för antal tillåtna system

Gränserna gäller per konto, tävling och spelform:

V75 – max 5 000 system
V86 – max 5 000 system
V64 – max 2 000 system
V65 – max 2 000 system
V5 – max 500 system
V4 – max 500 system

Det här gäller för svenska kontokunder:

Vid filspel får varje kontokund lämna in max det antal system som är tillåtet per konto, tävling och spelform. Om filen innehåller fler än antalet tillåtna system för den spelformen kommer den inte att tas emot och den deltar därmed heller inte i spelet. Det går heller inte att skicka in flera filer som sammantaget överskrider gränserna. Gränsen för tillåtet antal system per spelform gäller även om spelen inte är filinlämnade. Om kunden överskrider gränserna så varnas först kunden. Vid upprepad överträdelse förverkas kundens insatser och kunden förlorar rätt till vinstutbetalning. ATG har rätt att stänga av kunden och avsluta kundens ATG-konto.

Det här gäller vid spel från utlandet:

Exakt samma regler gäller men här är det ATGs utländska partner som ansvarar för att reglerna följs. Om kunden överskrider gränserna så varnas först partnern. Vid upprepad överträdelse förverkas kundens insatser och kunden förlorar rätt till vinstutbetalning. ATG har då rätt att stänga av partnern.

Pressmeddelande från ATG.

Gå till Start