Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG inför maxgränser för antal tillåtna system

Från och med fredagen den 11 oktober inför ATG maxgränser gällande antal tillåtna system för spelformerna V75, V86, V65, V64, V5 och V4.

– Vi gör detta för att värna om alla våra en miljon kunder som varje vecka spelar på hästar, säger Hasse Skarplöth, vd ATG.

Den 15 maj 2013 införde ATG som första hästspelsbolag i världen begränsningar mot så kallat robotspel, ett spelbeteende som bland annat innebär att extremt stora system kan få för stora fördelar gentemot ”vanliga” spelare. Nu tas nästa steg då maxgränser mellan 500 och 5 000 system beroende på spelform införs som ett komplement till den gällande definitionen för robotspel.

– I stort sett samtliga av våra kunder är inte ens i närheten av dessa gränser när de själva eller tillsammans med sina kompisar spelar V75. De nya maxgränserna syftar till att få stopp på det spelbeteende där spelare lämnar in många system, men ändå hållit sig inom ramarna för regelverket. Detta spelbeteende ger för stora fördelar mot våra vanliga kunder över tid. Med de nya maxgränserna kommer också de dramatiska förändringarna på strecklistan som uppstår när flera hundratusen system kommer in på kort tid att försvinna, säger Hasse Skarplöth.

De regler som infördes i maj berörde ett tiotal kunder i världen. Maxgränserna, mellan 500 och 5 000 system beroende på spelform, kommer att beröra fler. De senaste månaderna har ett hundratal svenska konton av ATGs totalt cirka 500 000 konton och cirka tio utländska kunder någon gång lämnat in spel som överskridit de nya maxgränserna.

– Vårt mål med regelverket har varit att så få ”oskyldiga” som möjligt ska drabbas av de nya reglerna. Jag är den förste att beklaga att fler kunder nu kan komma att beröras, men vår samlade bedömning är att införandet av maxgränserna och dess nivåer, i kombination med gällande regelverk, drabbar minst antal kunder men ger störst effekt, säger Hasse Skarplöth.

Enligt gällande tillägg i vadhållningsbestämmelserna ”Allmänna bestämmelser, §28 Begränsning av systemantal” så har ATG rätt att begränsa antalet system som får lämnas in. ATG har meddelat Lotteriinspektionen att den regeln kommer att tas i bruk fredagen den 11 oktober klockan 15.00 med följande maxgränser:

V75 – max 5 000 system
V86 – max 5 000 system
V64 – max 2 000 system
V65 – max 2 000 system
V5 – max 500 system
V4 – max 500 system

Precis som tidigare så gäller samma regler för svenska och utländska spelare. Men då ATG enligt den koncession för spel som utfärdas av regeringen inte får ha direktkontakt med de utländska spelarna, utan spelet ska ske via en utländsk partner, så finns en skillnad i hanteringen (se faktaruta).

Fakta; gränser för antal tillåtna system:

V75 – max 5 000 system
V86 – max 5 000 system
V64 – max 2 000 system
V65 – max 2 000 system
V5 – max 500 system
V4 – max 500 system

Det här gäller för svenska kontokunder:

Vid filspel får varje kontokund lämna in max det antal system som är tillåtet per konto, tävling och spelform. Om filen innehåller fler än antalet tillåtna system för den spelformen kommer den inte att tas emot och den deltar därmed heller inte i spelet. Det går heller inte att skicka in flera filer som sammantaget överskrider gränserna. Gränsen för tillåtet antal system per spelform gäller även om spelen inte är filinlämnade. Om kunden överskrider gränserna så varnas först kunden. Vid upprepad överträdelse förverkas kundens insatser och kunden förlorar rätt till vinstutbetalning. ATG har rätt att stänga av kunden och avsluta kundens ATG-konto.

Det här gäller vid spel från utlandet:

Exakt samma regler gäller men här är det ATGs utländska partner som ansvarar för att reglerna följs. Om kunden överskrider gränserna så varnas först partnern. Vid upprepad överträdelse förverkas kundens insatser och kunden förlorar rätt till vinstutbetalning. ATG har då rätt att stänga av partnern.

Exempel på skillnaden mellan antal rader och antal system:

Om du gör en kupong på 100 rader till en kostnad av 50 kronor (för V75) så har du spelat 100 rader, det vill säga, ett system på en kupong.

Om du väljer att ta dina 100 rader gånger 10 till en kostnad av 500 kronor (för V75) så har du spelat 100 rader men 10 system på en kupong.

Fakta; kännetecken på robotspel:

* Spelformerna är V75, V86, V64, V65, V5 och V4
* Merparten av alla hästar finns med på det totala systemet
* Många system och kuponger
* Hög insats

Om ovanstående punkter uppfylls finns två gränser att förhålla sig till för att med säkerhet undvika robotspel.

Spel uppfattas inte som ett robotspel om följande nivåer inte överträds:

* V75, V86, V64 och V65: Upp till 5 procent av de möjliga kombinationerna på systemets ingående markeringar, eller maximalt 50 system på någon given rad.
* V4 och V5: Upp till 10 procent av de möjliga kombinationerna på systemets ingående markeringar, eller maximalt 50 system på någon given rad.

Ovanstående förutsätter att spelen inte ingår i ett samarbete med andra kunder för att kringgå dessa regler.

Vid upptäckt av robotspel varnas först kunden. Vid upprepad överträdelse förverkas kundens insatser och kunden förlorar rätt till vinstutbetalning. ATG har rätt att stänga av kunden och avsluta kundens ATG-konto.

Gå till Start