Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG vill erbjuda lotterier

Två av varandra oberoende källor har till thegamblermagazine.se gjort gällande att ATG – i sin aktuella ansökan om förnyat speltillstånd – önskar möjlighet till att utveckla turspel. Om detta skulle ske innebär det en “ny” aktör på lotterimarknaden i Sverige, samt en breddning av produktutbudet för ATG.

I en av punkterna från ansökan står det uttryckt ett önskemål som lyder:

Borttag av begränsning av slumpgenererade spel

Med ett förtydligande:

Slumpgenererade spel får endast utgöra en begränsad del av bolagets omsättning tas bort

Enligt uppgifter till thegamblermagazine.se ska intresset handla om så kallade nummerspel, med begränsningen att det ska finnas en koppling till hästsporten.

Det finns även punkter i ansökan som ska tyda på att ATG önskar att Lotteriinspektionen får en stärkt kontroll av ATG:s utlandsaffärer.

Uppgifterna till thegamblermagazine.se är obekräftade av ATG, vars nuvarande spelkoncession löper ut vid årsskiftet.

Kommentera dina åsikter!
Vad tycker du? Bör ATG erbjuda lotteriverksamhet som en del i sitt produktutbud? Eller ska man fokusera på att hålla hög(re?) spelkvalitet i sitt befintliga utbud? Kan det komma hästsporten till nytta att man potentiellt sett kan ta marknadsandelar från Svenska Spel, Folkspel, Postkodlotteriet med flera?

Kommentera i fältet nedan.

Gå till Start