Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Nya föreskrifter gällande spelansvar

För så kallade EMV-lotterier (lotterier som arrangeras på internet, via telefon eller i samband med sändningar i radio eller TV) gäller nya föreskrifter från den 1 oktober. De nya föreskrifterna ska motverka risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar, till exempel överdrivet spelande och spelberoende.

Detta skriver Lotteriinspektionen i ett pressmeddelande.

De nya kraven innebär att den som anordnar ett EMV-lotteri nu ska bifoga en spelkonsekvensanalys till ansökan. Det gäller även den som redan har ett tillstånd men som vill erbjuda en ny spelform som inte omfattas av en tidigare inlämnad spelkonsekvensanalys.

De nya föreskrifterna gäller inte för lotterier där vinsterna bara består av varor eller tjänster och där värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, cirka 740 kr år 2013.

Läs mer om föreskrifterna i LIFS 2013:1, klicka här!

Gå till Start