Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelindustrin viktig för den brittiska ekonomin

En ny rapport gjord av Deloitte visar att spelindustrin fortsätter vara en viktig del av den brittiska ekonomin. Under 2011 bidrog vadslagning med 2,3 miljarder pund till Storbritanniens kassa; ungefär 400 miljoner pund av dessa avser onlinespel.

Rapporten, som kom den 19 mars, visar även att spelindustrin bestod av omkring 38 800 arbetstillfällen under 2011 och man poängterar även den tekniska utveckling som branschen är en stor del av. Sättet att anpassa sig till konsumtion i mobilen är en av delarna som lyfts fram.

– Det råder föga tvivel om att industrin kommer att fortsätta att bidra med utveckling både ekonomiskt och socialt, skriver Deloitte i en kommentar.

Bland utmaningarna för spelindustrin nämns framförallt makroperspektivet – att det är svårt att förutse nya lagar och ändrade regleringar på framförallt den europeiska marknaden. Trots detta anser man att spelindustrin kommer fortsätta vara en av flera viktiga delar i den brittiska ekonomin framöver.

Hela rapporten finns att läsa på Deloittes hemsida.

Gå till Start