Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

19 mars: Frukostseminarium om spelberoende

Den 19 mars släpper Forskningsrådet Arbetsliv och Socialvetenskap den andra rapporten i serien “Forskning i korthet”. Temat är spelberoende och ger insikt i forskningen om spelproblem, hur forskningen kan stödja en hållbar spelpolitik och vilka kunskapsluckor som finns.

På frukostseminariet kommer författarna bakom rapporten samtala med riksdagspolitiker och du som publik har chans att ställa frågor om rapporten och området. Seminariet är gratis men kräver föranmälan, vilket kan göras här.

Praktisk information

  • När? 19 mars 2013 kl. 08:30-09:30. Frukost serveras från kl. 08:00.
  • Var? Restaurang Westman, Wallingatan 2, Stockholm (karta)

Om spelberoende och problemspel
I Sverige är cirka 164 000 personer problemspelare och ungdomar, personer med låg socioekonomisk status och utrikes födda har i allmänhet mer spelproblem än andra. Trots att så många som 75% av alla problemspelare varje år förändrar sina spelvanor till det bättre är omfattningen av spelproblem relativt konstant i Sverige, eftersom lika många nya problemspelare tillkommer varje år – varav en del är återfall.

Medverkar på seminariet gör bland andra:

  • Gustaf Hoffstedt, riksdagsledamot för Moderaterna
  • Christer Engelhardt, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
  • Per Binde, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet
  • Jessika Svensson, utredare, Statens folkhälsoinstitut
  • Anders Tengström, docent i klinisk psykologi, Karolinska institutet

Mer information om seminariet och rapportsläppet finns här.

Gå till Start