Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Game Over i Värmland

Polismyndigheten i Värmlands län gjorde under onsdagen ett stort tillslag mot illegala spelautomater runt om i Värmland. 48 spelautomater i butiker eller restauranger beslagtogs under insatsen som gick under benämningen Game Over. 

Lotteriinspektionen har i rapporter under 2012 pekat ut Värmland som särskilt drabbat av uppställda olagliga spelautomater. Inför polisen och åklagarmyndighetens insats har Lotteriinspektionen bistått med information och gjort kontroller på de platser som haft illegala spelautomater. Kontrollerna resulterade till många av de polisanmälningar som låg tillgrund för gårdagens omfattande insats.

– Detta är en insats som just nu saknar motstycke, säger Marcus Aronsson, Lotteriinspektionens kontrollantsamordnare. Polis och åklagare i Värmland har verkligen tagit tag i ett problem som vi på Lotteriinspektionen kunnat påvisa under en längre tid, berättar han.

Marcus fortsätter:

– Värmland är inte unikt, situationen är likadan i stora delar av Sverige, menar han, och poängterar att vägen till framgång är samverkan. Vi hoppas att insatsen som polis och åklagare genomfört i Värmland kan fungera som ett gott exempel  för andra polismyndigheter. I slutändan handlar det om att skydda konsumenten och sätta stopp för grogrunden till organiserad brottslighet, poängterar Marcus.

Varje år omsätter illegalt spel miljardbelopp och många gånger är kopplingarna direkt relaterade till omfattande organiserad brottslighet.

Mer läsning på Lotteriinspektionens hemsida.

Gå till Start