Sedan starten av The Gambler Magazine i början av 2012 har jag som skriver haft en relativt låg profil. Det har dock aldrig varit någon plan – och numera är jag hyggligt publik.

Kontakt

The Gambler Magazine nås bäst via e-post.