Nyheter om spel och spelbranschen

Spellagstiftningen: Yttrande publicerat av Lagrådet

Lagrådet är en myndighet med uppgift att granska lagförslag innan de behandlas av riksdagen. Medlemmarna har nu gett sina kommentarer på spelregleringens förslag.

Yttrandet är på 44 sidor och de första fyra-fem är av allmän karaktär.

Lagrådet: Viktigt att definitioner blir rätt

Rådet ger övergripande kommentarer kring bland annat vikten av att definitioner blir rätt; att de är tydliga.

Begrepp som ”insats” och ”kombinationsspel” redogörs, men även ”bingo”.

Läs yttrandet här: ”En omreglerad spelmarknad” (pdf)


 *** Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev

Gå till Start