Nyheter om spel och spelbranschen

Lotteriinspektionens generaldirektör: ”Omregleringen är omfattande och kommer att ta tid”

Dela den här artikeln:

Lotteriinspektionen är mitt i en hektisk period där man förbereder sig för att, från den 1 juli 2018, kunna ta emot ansökningar om licenser. Så inleder Camilla Rosenberg, myndighetens generaldirektör, ett inlägg om omregleringen på lotteriinspektionen.se.

Camilla Rosenberg fick formellt titeln generaldirektör för Lotteriinspektionen i mitten av oktober. Nu inleder hon en – vad The Gambler Magazine förmodar – serie inlägg på myndighetens hemsida.

Syftet är att informera om Lotteriinspektionens arbete i den kommande omställningen.

– Jag vill informera om vårt arbete, i syfte att skapa tydlighet om hur processen ser ut framöver. Vår ambition är att vara så öppna vi kan och löpande informera om nya fakta och förutsättningar. Samtidigt är vi som myndighet beroende av de beslut som fattas av regering och riksdag. Inget är ju som bekant klart förrän det är klart, skriver Camilla Rosenberg.

Lästips:  Patrik Hofbauer i Ekots lördagsintervju – Bengt Hansell kommenterar

”Tidsplanen är snäv”

Omregleringens målsättning är att ansökningar om spellicens ska kunna skickas in till Lotteriinspektionen från 1 juli i år.

Lagen ska börja gälla från 1 januari.

– Tidplanen är snäv både för oss som myndighet och för aktörerna i spelbranschen. Många som vill ansöka om licens håller redan på med förberedelser utifrån regeringens lagrådsremiss.

Lästips:  Spelinspektionens årliga undersökning "Allmänheten om spel" är publicerad

Att bedriva en sund spelverksamhet lyfts fram

Camilla Rosenberg informerar om att det inte finns några begränsningar vad gäller antalet licenser. Villkoren som ska uppfyllas är dock många, menar hon, och nämner att ”spelverksamheten ska bedrivas på ett sunt sätt, att konsumentskyddet ska vara högt och säkerheten god”.

Den nya omsorgplikten ses som en central del i reformen och i villkoren.

– Vilka som sedan får tillstånd och från vilket datum beror bland annat på kvaliteten på ansökningarna och när de kommer in till Lotteriinspektionen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning av både ansökan och det bolag som står bakom den.

Lästips:  Alla BOS-bolag beviljas svensk licens från 1 januari

Ska utvärderas efter 3 år

Generaldirektören avslutar sitt inlägg med att betona att arbetet inte kommer vara perfekt från första dagen, men att man har stora förhoppningar om ett gott arbete.

– Omregleringen är omfattande och kommer att ta tid. Allt kommer inte att vara klart från dag ett. Hela reformen ska också utvärderas efter en treårsperiod. Lotteriinspektionen – under omvandling till den nya spelmyndigheten – kommer att göra sitt bästa, givet de förutsättningar vi har, för att reformen ska lyckas, avslutar Camilla Rosenberg.

Hela inlägget finns att läsa här: Vi förbereder oss för omställning till licensmarknad

Viktiga datum och händelser*

  • Mars: proposition från regeringen, inklusive förordning
  • Mitten av mars: Lotteriinspektionen planerar att skicka ut föreskrifter på remiss
  • Maj: riksdagen förväntas fatta beslut om ny lag
  • Maj: Lotteriinspektionen planerar informationsmöte om ansökningsprocessen
  • 1 juli 2018: ansökningar om licens ska kunna skickas in till Lotteriinspektionen
  • 1 januari 2019: den nya spellagen träder i kraft

* Förutsatt att den nuvarande tidplanen håller.


*** Sponsrat: Visste du att TR Media når ca 300 000 spelintresserade varje vecka?


*** Vad är ROI? WikiBet ger svar och reder ut begreppet.


***  Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev


*** Boktips: Hållbar sponsring – en handbok för dig som vill ha fler sponsorer.

Dela den här artikeln:
Gå till Start