Nyheter om spel och spelbranschen

BOS remissvar – vill förtydliga Svenska Spels roll

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) stödjer på övergripande nivå spelutredningens förslag på ny spellagstiftning.  På en punkt, den som gäller Svenska Spel, vill man dock ha ett tydliggörande.

Föreningens generalsekreterare Gustaf Hoffstedt kommenterar:

– Det kommer knappast som någon överraskning att vi i det stora hela ger vårt stöd till Spellicensutredningen. Vi har kämpat för en modernisering av Sveriges spellagstiftning i bortåt 15 år. Det är glädjande att så många nu delar vår uppfattning om det trängande behovet av att införa ett system med licenser.

Vill se en tydlig separering av Svenska Spels delar 

BOS representerar 17 spelbolag och tycker på det hela taget att spellicensutredningen tar ”ett samlat grepp om spelmarknaden”.

– På en punkt är det dock angeläget med ett förtydligande, nämligen den absoluta nödvändigheten av en fullständig separation mellan AB Svenska Spels licens- respektive monopoldel.

– Inga holdingbolag eller andra gemensamma ägarformer kan tillåtas, då detta av allt att döma skulle strida mot svensk och internationell konkurrensrätt, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS remissyttrande finns i sin helhet här.


 *** Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev

Gå till Start