Nyheter om spel och spelbranschen

Datainspektionen avstyrker förslag i spelutredningen

Dela den här artikeln:

Remissrundan efter spelutredningen pågår och Datainspektionen har hittat frågetecken i utredningens förslag. Orsaken till myndighetens skepsis är att ”förslaget saknar närmare utredning och analys av förslagets inverkan på enskildas personliga integritet”, menar myndigheten.

Datainspektionen har granskat utredningens förslag och är kritisk.

– Utredningens förslag innehåller inte någon egentlig utredning och analys av förslagens inverkan på enskildas personliga integritet, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Hon utvecklar:

– Det finns inga närmare beskrivningar av hur personuppgifter är tänkta att samlas in och hanteras, och vilka risker det kan medföra. Förslagen kan därför inte anses uppfylla vare sig de krav som följer av den nya dataskyddsförordningen eller svensk grundlag.

Lästips:  Kindred finansierar spelansvarsapp framtagen av Gambling Therapy

Önskar en integritetsanalys

Datainspektionen skriver i sitt yttrande (se länk sist i artikeln) att det är ”anmärkningsvärt att utredningen inte närmare har kartlagt vilka personuppgifter som i praktiken kommer att behöva registreras, hur de ska eller får hanteras, hur länge de ska sparas och hur de ska skyddas”.

– Datainspektionen avstyrker de förslag som innebär behandling av personuppgifter, främst mot bakgrund av att betänkandet inte innehåller någon egentlig utredning och analys av förslagens inverkan på enskildas personliga integritet och därför inte kan anses uppfylla de krav som följer av dataskyddsförordningen och regeringsformen, yttrar Datainspektionen.

Myndigheten uppmanar att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet göra en integritetsanalys.

En sådan ska svara på frågan om konsekvenserna för den personliga integriteten är proportionerliga i förhållande till det man vill uppnå med hanteringen av personuppgifter.

Lästips:  Bethard värvar Magnus Rydeving: "Ganska snart insåg jag att bolaget menade allvar"

Omsorgsplikten nämns specifikt

Spelutredningen föreslår att bolag ska vara skyldiga att följa registrerade spelares spelbeteende för att motverka problem med överdrivet spelande, den så kallade omsorgsplikten.

Datainspektionen ställer sig dock frågande till hur kontrollen ska gå till.

– Varken lagförslaget eller betänkandet i övrigt innehåller någon närmare beskrivning av hur denna övervakning av spelarna ska gå till i praktiken. Det ser ut att vara upp till varje spelbolag att avgöra det, möjligen med viss ledning av Spelmyndigheten, skriver man i yttrandet.

Yttrandet från Datainspektionen har beslutats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter föredragning av juristen Malin Fredholm. Även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, enhetschefen Catharina Fernquist och avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltog.

Hela yttrandet finns att ta del av här (pdf).


Köpa din första aktie? 750 000 kunder använder Avanza för sitt sparande. Deras idé är att det ska vara billigt att vara rik. Klicka här för att läsa mer om aktie- och fondsparande.


Sugen på en fin ost? Testa Ostogram – Sveriges största ostbutik på nätet. Klicka här för att läsa mer eller ge bort ett presentkort.


***  Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev

Dela den här artikeln:
Gå till Start