Nyheter om spel och spelbranschen

Spelutredningen i sammanfattning: 2) Spelmyndigheten – en tiger med tänder

Dela den här artikeln:

Spelutredningen är presenterad och The Gambler Magazine betar sig så sakteliga igenom de 1340 sidorna utredningsmaterial. I den här följetongen ges en sammanfattning baserat på själva utredningen, kryddat med spelutredare Håkan Hallstedts kommentarer från överlämnandet.

På presskonferensen vid överlämnandet deltog även civilminister Ardalan Shekarabi (s) samt kulturutskottets Olof Lavesson (m).

Fv. Ardalan Shekarabi (s), Olof Lavesson (m) och spelutredare Håkan Hallstedt. Foto: The Gambler Magazine

Del 2: Spelmyndigheten – en tiger med tänder

Den trogne läsare av The Gambler Magazine känner till den (halvt raljerande, halvt korrekta) liknelsen mellan Lotteriinspektionen och ”en tiger utan tänder”.

Efter att ha gått igenom förutsättningarna och poängterat kanaliseringsmålet gick spelutredare Håkan Hallstedt, i samband med spelutredningens överlämnande, igenom hur lagstiftningen föreslås förändras.

– Det är viktigt, inte minst ur ett EU-perspektiv, att redogöra för vad lagstiftningen syftar till, beskrev Håkan Hallstedt området.

Rent konkret föreslås en ramlagstiftning, med detaljerna i förordningar och föreskrifter.

Lästips:  Paf inför förlustgräns – ska inte gå att spela bort mer än 300 000 kr/år

Därför en ramlag

The Gambler Magazine påstår sig inte vara något juridiskt ljushuvud, men i korta drag innebär en ”ramlag” att lagen tar upp de grundläggande delarna, utan att skriva in allt för många detaljer.

– Det finns alltså i en ramlag en ram att följa utan exakta metoder för att uppnå de mål som krävs, för att citera Avtal24:s ordlista.

Att utredaren föreslår en ramlagsstiftning var tämligen väntat, då det ger möjlighet för en mer flexibel tillämpning, vilket passar en snabbrörlig bransch som spel.

Alternativet, med ”detaljer” direkt i lagtexten, riskerar även att dra ut på tiden i utformandet, något som ingen, varken i spelbranschen eller från politikerhåll, rimligtvis är speciellt förtjusta vid.

Lästips:  Zimpler: "Vi ser fram emot att jobba med SPER för att nå en sund, modern och hållbar marknad"

Lotteriinspektionen blir Spelmyndigheten

Viktigt att notera från Håkan Hallstedts presentation är att det föreslås en (1) lag som ska reglera allt spel om pengar. Vidare föreslås att regeringens roll som tillståndsgivare upphör.

Lotteriinspektionen, där Håkan Hallstedt nu slutar som generaldirektör, blir Spelmyndigheten och övertar i stort sett all licensgivning av spel. Kommunala registreringslotterier blir dock kvar på kommunnivå.

Spelmyndigheten ska även ansvara för en nationell plattform mot manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning, till exempel så kallad matchfixning.

Lästips:  Ulf Hörnberg utsedd till tillförordnad vd och koncernchef för Svensk Travsport

Bildar Spelmarknadsrådet

Vid Spelmyndigheten inrättas ett spelmarknadsråd.

– Rådet syftar till erfarenhetsutbyte och ska facilitera olika former av samverkan, redogjorde Håkan Hallstedt.

Spelmarknadsrådet föreslås bestå av företrädare för Spelmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Finansinspektionen, Konsumentverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Rådet ska sammanträda minst två gånger per år och Spelmyndigheten har möjlighet att bestämma om andra myndigheter ska närvara vid rådets sammanträdanden.

Lästips:  Omregleringen: Kulturutskottets betänkande publicerat

Spellagens syfte

Under rubriken ”Lagens syfte lagregleras” presenterades fyra punkter med den föreslagna spellagens syfte, nedan återgivet från presskonferensen vid spelutredningens överlämnande.

Spelandet i Sverige ska hållas på en rimlig nivå och spellagen ska tillämpas så att:

  1. spelen får ett högt konsumentskydd
  2. det råder hög säkerhet i spelen
  3. de negativa konsekvenserna av spelande begränsas, och
  4. spel om pengar inte används som stöd i kriminell verksamhet

Avslutningsvis kan noteras att spellagen synkas med penningtvättsreglerna och Dataskyddsförordningen.

I ett senare inlägg dyker The Gambler Magazine djupare på bland annat förslagen som rör marknadsföring och spelansvar, delar som Spelmyndigheten ska få till uppgift att följa upp och bestraffa överträdelser av på den nya marknaden.

I nästa genomgång av spelutredningen redogörs för vilka olika spellicenser som blir kvar i statlig ägo, vilka delar den ideella sektorn får ensamrätt inom samt vilka områden som öppnas upp för nya aktörer, till exempel utlandsbaserade spelbolag.

Du hittar Spelutredningen i sammanfattning: 3) Licenserna och den nya marknaden länkad här så snart den publicerats.


Reklam: Med Ratsits nya tjänst Lönekollen kan du anonymt se lönen på alla i Sverige över 18 år. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital och eventuella betalningsanmärkningar. Klicka här för att läsa mer.


***  Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev

Dela den här artikeln:
Gå till Start