Nyheter om spel och spelbranschen

Spelutredningen i sammanfattning: 2) Spelmyndigheten – en tiger med tänder

Spelutredningen är presenterad och The Gambler Magazine betar sig så sakteliga igenom de 1340 sidorna utredningsmaterial. I den här följetongen ges en sammanfattning baserat på själva utredningen, kryddat med spelutredare Håkan Hallstedts kommentarer från överlämnandet.

På presskonferensen vid överlämnandet deltog även civilminister Ardalan Shekarabi (s) samt kulturutskottets Olof Lavesson (m).

Fv. Ardalan Shekarabi (s), Olof Lavesson (m) och spelutredare Håkan Hallstedt. Foto: The Gambler Magazine

Del 2: Spelmyndigheten – en tiger med tänder

Den trogne läsare av The Gambler Magazine känner till den (halvt raljerande, halvt korrekta) liknelsen mellan Lotteriinspektionen och ”en tiger utan tänder”.

Efter att ha gått igenom förutsättningarna och poängterat kanaliseringsmålet gick spelutredare Håkan Hallstedt, i samband med spelutredningens överlämnande, igenom hur lagstiftningen föreslås förändras.

– Det är viktigt, inte minst ur ett EU-perspektiv, att redogöra för vad lagstiftningen syftar till, beskrev Håkan Hallstedt området.

Rent konkret föreslås en ramlagstiftning, med detaljerna i förordningar och föreskrifter.

Lästips:  Ny spellag: Så säger branschens aktörer – och så påverkas spelarna

Därför en ramlag

The Gambler Magazine påstår sig inte vara något juridiskt ljushuvud, men i korta drag innebär en ”ramlag” att lagen tar upp de grundläggande delarna, utan att skriva in allt för många detaljer.

– Det finns alltså i en ramlag en ram att följa utan exakta metoder för att uppnå de mål som krävs, för att citera Avtal24:s ordlista.

Att utredaren föreslår en ramlagsstiftning var tämligen väntat, då det ger möjlighet för en mer flexibel tillämpning, vilket passar en snabbrörlig bransch som spel.

Alternativet, med ”detaljer” direkt i lagtexten, riskerar även att dra ut på tiden i utformandet, något som ingen, varken i spelbranschen eller från politikerhåll, rimligtvis är speciellt förtjusta vid.

Lästips:  Kindred förlänger avtal med Kambi

Lotteriinspektionen blir Spelmyndigheten

Viktigt att notera från Håkan Hallstedts presentation är att det föreslås en (1) lag som ska reglera allt spel om pengar. Vidare föreslås att regeringens roll som tillståndsgivare upphör.

Lotteriinspektionen, där Håkan Hallstedt nu slutar som generaldirektör, blir Spelmyndigheten och övertar i stort sett all licensgivning av spel. Kommunala registreringslotterier blir dock kvar på kommunnivå.

Spelmyndigheten ska även ansvara för en nationell plattform mot manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning, till exempel så kallad matchfixning.

Lästips:  Propositionen är klar – så ska svenska spelmarknaden omregleras

Bildar Spelmarknadsrådet

Vid Spelmyndigheten inrättas ett spelmarknadsråd.

– Rådet syftar till erfarenhetsutbyte och ska facilitera olika former av samverkan, redogjorde Håkan Hallstedt.

Spelmarknadsrådet föreslås bestå av företrädare för Spelmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Finansinspektionen, Konsumentverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Rådet ska sammanträda minst två gånger per år och Spelmyndigheten har möjlighet att bestämma om andra myndigheter ska närvara vid rådets sammanträdanden.

Lästips:  Spellagstiftningen: Lagrådet publicerar sitt yttrande

Spellagens syfte

Under rubriken ”Lagens syfte lagregleras” presenterades fyra punkter med den föreslagna spellagens syfte, nedan återgivet från presskonferensen vid spelutredningens överlämnande.

Spelandet i Sverige ska hållas på en rimlig nivå och spellagen ska tillämpas så att:

  1. spelen får ett högt konsumentskydd
  2. det råder hög säkerhet i spelen
  3. de negativa konsekvenserna av spelande begränsas, och
  4. spel om pengar inte används som stöd i kriminell verksamhet

Avslutningsvis kan noteras att spellagen synkas med penningtvättsreglerna och Dataskyddsförordningen.

I ett senare inlägg dyker The Gambler Magazine djupare på bland annat förslagen som rör marknadsföring och spelansvar, delar som Spelmyndigheten ska få till uppgift att följa upp och bestraffa överträdelser av på den nya marknaden.

I nästa genomgång av spelutredningen redogörs för vilka olika spellicenser som blir kvar i statlig ägo, vilka delar den ideella sektorn får ensamrätt inom samt vilka områden som öppnas upp för nya aktörer, till exempel utlandsbaserade spelbolag.

Du hittar Spelutredningen i sammanfattning: 3) Licenserna och den nya marknaden länkad här så snart den publicerats.


 *** Inbjudan: Kom på Spelfrukost i Stockholm 24 maj! 


*** Se allas löner och ta del av lönestatistik: Ratsitkatalogen 2018


 *** Förverkliga dina drömmar: Spara i aktier eller fonder hos Avanza 


*** Alltid fast pris, aldrig bindningstid. Behåll ditt nummer med Fello mobilabonnemang.


*** Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev.

Det här inlägget innehåller reklamlänkar från Avanza, Fello och Ratsit. Om du väljer att köpa något via dem går en liten summa till The Gambler Magazine. Länkarna är ett sätt att minska sajtens kostnader. Använd dem gärna.

Gå till Start