Nyheter om spel och spelbranschen

Spelutredningen i sammanfattning: 1) Förutsättningar och kanalisering

Spelutredningen är presenterad och The Gambler Magazine betar sig så sakteliga igenom de 1340 sidorna utredningsmaterial. I den här följetongen ges en sammanfattning baserat på själva utredningen, kryddat med spelutredare Håkan Hallstedts kommentarer från överlämnandet.

På presskonferensen vid överlämnandet deltog även civilminister Ardalan Shekarabi (s) samt kulturutskottets Olof Lavesson (m).

Fv. Ardalan Shekarabi (s), Olof Lavesson (m) och spelutredare Håkan Hallstedt. Foto: The Gambler Magazine

Del 1: Förutsättningar och kanalisering

Hösten 2015 kom direktiven för spelutredningen och fredagen den 31 mars presenterade spelutredare Håkan Hallstedt sitt förslag på Sveriges nya spelmarknad.

Utredningsdirektiven utgångspunkter i sammandrag (saxat från utredningens överlämnande)

  • Regleringen ska bygga på ett licenssystem
  • Aktörer utan licens ska utestängas
  • Spelandet ska inte öka och skadeverkningar av spelande ska begränsas
  • Högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen, måttfull marknadsföring mm.
  • Finansieringen av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt

Kanalisering – att få (många) spelbolag att ansluta sig

På presskonferensen inledde Håkan Hallstedt med att betona vikten av det vi på spelbranschsvenska kallar för ”kanalisering”.

– Viktigast av allt: utan kanalisering misslyckas reformen.

Kanalisering betyder, något förenklat, hur stor andel av spelbolagen som vänder sig till svenska konsumenter som ansluter sig till licenssystemet.

Ett annat sätt, som troligen är mer rätt men också något mer diffust att förhålla sig till, är att istället för antal spelbolag titta på hur stor andel av spelandet (omsättningen) som sker inom den reglerade licensmarknaden.

– De ”utländska” spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd att betala vad som helst för en sådan, för att citera en av presentationens bilder.

Lästips:  Lotteriinspektionens generaldirektör: "Omregleringen är omfattande och kommer att ta tid"

Målet: 90 % inom 2 år

Målsättningen som aviserades var att 90 % av alla spelbolag som riktar sig till svenskar ska ansluta sig inom 2 år.

Baklängesräknat betyder det i grova drag att det ”räcker” med att spelbolagen anslutna till SPER (Spelbranschens Etiska Råd) respektive BOS (Branschföreningen för Onlinespel) går med i det nya licenssystemet för att målsättningen ska nås.

Moderaternas Olof Lavesson nämnde i en kort bisats att man förstås gärna ser en högre kanaliseringsgrad än de 90 procent som utredaren föreslår.

Lästips:  Ny spellag: Så säger branschens aktörer – och så påverkas spelarna

Ytterligare påverkansfaktorer i arbetet

I tillägg till utredningsdirektiven redogjorde Håkan Hallstedt för ytterligare faktorer som påverkat arbetet och det förslag som lagts fram, under presentationen kallat ”förändringsansats”.

”Kanaliseringen”, ”Samhällets förändringar” och ”teknikutvecklingen” var tre av dessa faktorer.

Ytterligare noterades att ”inte ändra det som bedöms fungera i en omreglerad miljö”, att ”vara radikal i förslag där nyordning behöver introduceras” samt att ”grunda förslagen på evidens där sådan finns”.

Vidare förslår spelutredningen att en uppföljning och utvärdering av det aktuella systemet ska genomföras efter en etableringsfas på 3 år.

I nästa genomgång av spelutredningen redogörs för lagar, reglering och myndigheternas förnyade roller.

Du hittar Spelutredningen i sammanfattning: 2) Spelmyndigheten – en tiger med tänder länkad här så snart den publicerats.


 *** Inbjudan: Kom på Spelfrukost i Stockholm 24 maj! 


*** Se allas löner och ta del av lönestatistik: Ratsitkatalogen 2018


 *** Förverkliga dina drömmar: Spara i aktier eller fonder hos Avanza 


*** Alltid fast pris, aldrig bindningstid. Behåll ditt nummer med Fello mobilabonnemang.


*** Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev.

Det här inlägget innehåller reklamlänkar från Avanza, Fello och Ratsit. Om du väljer att köpa något via dem går en liten summa till The Gambler Magazine. Länkarna är ett sätt att minska sajtens kostnader. Använd dem gärna.

Gå till Start