Nyheter om spel och spelbranschen

Expertgrupp får mandat att fälla spelreklam

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) gör om i upplägget och ger sin expertgrupp mandat att själva granska, bedöma och fälla anmäld spelreklam.

Förändringen är enligt SPER ett led i att öka förtroendet för spelbranschen och skapa en hållbar spelmarknad med tydliga riktlinjer för vad som är etisk marknadsföring.

– Det är viktigt att det sker en oberoende prövning av spelreklam som anmäls till oss. Genom att besluten fattas av expertgruppen ökar vi självständigheten och trovärdigheten, säger Maria Lindström, generalsekreterare för SPER.

Beslutet om vilken spelreklam som skulle fällas togs tidigare av SPER:s styrelse.

Lästips:  Spelmissbruk likställs med annat missbruk – kommunerna får utvidgat ansvar

Så arbetar expertgruppen

SPER:s Externa Expertgrupp för Marknadsföring (SEEM) granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån de riktlinjer för marknadsföring som tagits fram. Därefter fattar man beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot SPER:s riktlinjer eller inte.

Alla beslut som SEEM tar publiceras på SPER:s hemsida.

Medlemmar i SPER är ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel.

Lästips:  Svenska folket rankar trovärdig reklam – spelbranschen på plats 21 av 25

De bedömer spelreklamen

SEEM består av tre ledamöter med expertis inom spel, företagsetik och kommunikation. Gruppen leds av juristen Ylva Aversten.

Anna Ziesnitz, är tillförordnad ordförande i SEEM. Hon tingsfiskal vid Nacka Tingsrätt, har tidigare arbetat på Svea Hovrätt och Marknadsdomstolen samt varit sekreterare i den statliga utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen.

Kerstin Wallentin arbetar med ansvarsfull kommunikation som kommunikationschef vid Systembolaget. Hon har 15 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring och har tidigare varit bland annat marknads- och kommunikationschef på ATG.

Professor Hans De Geer är historiker och organisationsetiker. Han är Senior Advisor vid Centrum för Näringslivshistoria samt vid kommunikationskonsultfirman Hallvarsson & Halvarsson och har skrivit boken ”Statens Spel” om utvecklingen av den svenska spelmarknaden.


*** Teckna Premium: Få tillgång till allt innehåll och låsta artiklar!


*** Boktips: Kortspelshandboken av Dan Glimne: ny och utökad upplaga, med över 300 spel (utgiven 2016)


*** Boktips: 5000-1: The Leicester City Story: How We Beat the Odds to Become Premier League Champions


*** Boktips: No Limit Hold'em: Teori och praktik av David Sklansky, Ed Miller


*** Boktips: Against All Odds: Leading Nokia from Near Catastrophe to Global Success

Gå till Start